Deklaracja dostępności Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

 

Deklaracja dostępności Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Treści niedostępne

 • brak tłumacza języka migowego.

Wyłączenia

 • dokumenty utworzone przed 23 września 2018 roku są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści archiwalne, niewykorzystane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Janina Sąsiadek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 42 689 20 88

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
 • Adres: ul. Felińskiego 7, 93-252 Łódź
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 42 689 20 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi wchodzi 6 placówek, świadczących usługi z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, stomatologii oraz administracja. Wszystkie lokalizacje dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Placówki zlokalizowane są przy:

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi Filia ul. Cieszkowskiego 6;

- podjazdy dla niepełnosprawnych,

- winda,

- toaleta dla niepełnosprawnych,

- TOTUPOINT,

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi Filia ul. Felińskiego 7;

- podjazd do budynku,

- winda,

- toaleta dla niepełnosprawnych,

- TOTUPOINT,

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi Filia ul. Odrzańskiej 29,

- podjazdy do budynku,

- winda,

- toaleta dla niepełnosprawnych,

- TOTUPOINT,

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi Filia ul. Rzgowskiej 170,

- winda,

- toaleta dla niepełnosprawnych,

- TOTUPOINT,

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi Filia ul. Tatrzańskiej 109,

- winda,

- toaleta dla niepełnosprawnych,

- TOTUPOINT.

Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi Filia ul. Paderewskiego 6,

- toaleta dla niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pacjenci mają możliwość skorzystania z usług tłumacza migowego oraz wejścia z psem asystującym i psem przewodnikiem.