Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi wpisane jest do:

1. Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000050067

2. Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego pod nr 000000004684.

 

Centrum Medyczne "Górna" działa na podstawie:


1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1638 z późn.  zm.),

2. Statutu nadanego Uchwałą Nr LX/1422/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r.

3. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora nr 34/2018 z dnia 24 października 2018r

4. Zarządzeń Wewnętrznych