Miejskie Centrum Medyczne „Górna” powstało na skutek reorganizacji miejskiej służby zdrowia w dzielnicy Łódź-Górna (podobnie jak w innych dzielnicach Łodzi).

Do Miejskiej Przychodni „Dąbrowa” w Łodzi funkcjonującej jako samodzielny zakład opieki zdrowotnej w latach 2014-2015 dołączane były placówki:

  • Miejska Przychodnia „Tatrzańska” w Łodzi  ul. Tatrzańska 109
  • Miejska Przychodnia „Nowe Rokicie” w Łodzi ul. Cieszkowskiego 6
  • Miejska Przychodnia „Odrzańska” w Łodzi  ul. Odrzańska 29
  • Miejska Przychodnia „Chojny” w Łodzi  ul. Rzgowska 170

Z dniem 1 grudnia 2015 r. po połączeniu wszystkich placówek zmieniona została nazwa na Miejskie Centrum Medyczne „Górna” w Łodzi