Miejskie Centrum Medyczne "Górna" w Łodzi świadczy usługi odpłatne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Centrum Medycznego „Górna w Łodzi "Procedura pobierania opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych i/lub udzielone osobom nieubezpieczonym".

Procedura pobierania opłat

 

Cenniki:

Porady POZ i AOS

RTG

USG

Usługi stomatologiczne

Usługi protetyczne

Pozostałe usługi

Zabiegi rehabilitacyjne