W skład Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi wchodzi 5 placówek zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy:

które świadczą usługi medyczne w zakresach:

1. Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych i dzieci

 • 1.1 świadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • 1.2 świadczenia  pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 • 1.3 świadczenia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • 1.4 świadczenia pielęgniarki/higienistki w środowisku nauczania i wychowania

2. Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej 

 • 2.1 świadczenia w zakresie neurologii
 • 2.2 świadczenia w zakresie ginekologii i położnictwa
 • 2.3 świadczenia w zakresie okulistyki
 • 2.4 świadczenia w zakresie otolaryngologii

3. Rehabilitacji leczniczej

4. Stomatologii i protetyki

 

Na terenie placówek zapewniamy Pacjentom dostęp do diagnostyki w zakresie:

 • badań laboratoryjnych
 • badań USG
 • badań RTG
 • badań EEG
 • badań spirometrycznych
 • badań audiometrycznych