Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

 Żaneta Iwańczyk

 

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Piotr Łopata

 

Główny Księgowy Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Halina Pieńkowska

 

 

Główna Pielęgniarka Koordynująca Miejskiego Centrum Medycznego "Górna" w Łodzi

Beata Czołczyńska